• Over Presence

  Werkwijze

  In onze trainingen en coaching, werken wij met de door ons ontwikkelde '4 Pilaren van Presence'. Presence is niet iets wat je bereikt of doet, maar een organisch gevolg van het doorzien van identificaties en projecties. Met als resultaat bewustwording van wie je werkelijk bent. De kracht van aanwezigheid heeft veel impact op hoe de wereld wordt ervaren. Verruimen wij onszelf, dan heeft dit invloed op de omgeving.

   

  "Als elke dag 2 à 3 procent mensen wereldwijd zouden mediteren, heeft dat een enorme collectieve bewustzijnsverandering en meer ontspanning als gevolg."

   

  Vrije aandacht (presence) zorgt voor ruimte en valt samen met:

  • Denken en handelen vanuit creativiteit en spontane zelfexpressie.
  • Nieuwsgierigheid in plaats van oordelen en interpretaties.
  • Vermindering van conflicten en stress.
  • Het vermogen een ruimte te laten ontstaan waarin anderen kunnen floreren.
  • Waardering, verbinding en voldaanheid ervaren in het hier en nu.

  De pilaren worden op diverse manieren verkend m.b.v. lichaamsgerichte methodieken zoals hechtingsstijlen, ‘Eigen ruimte & ik begrenzing’ (Nick Glaser), window of tolerance en ‘Voice Dialogue’. Tijdens de bijeenkomsten is er ook ruimte voor persoonlijke leervragen en komen thema’s als overdracht en tegenoverdracht aan bod. We werken met het Enneagram als leidraad.

 • De 4 Pilaren van Presence

  1

  Veiligheid

  Op een veilige bodem kunnen mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun patronen en conditioneringen. Het is de basis voor een natuurlijke ontwikkeling van talenten en het tot uiting komen van onze essentie.

  2

  Verantwoordelijkheid

  Het nemen van verantwoordelijkheid voor onze ingesleten (overlevings-)patronen en onbewuste identificaties, zorgt voor een integratie van onze persoonlijkheid.

  3

  Verbinding

  Aanwezig kunnen zijn bij onderliggende gevoelens vanuit liefdevol gewaarzijn. Hoe meer je in verbinding kunt zijn met je eigen kwetsbaarheid, hoe meer ruimte er ontstaat voor de ander.

  4

  Vitaliteit

  Vanuit aanwezigheid in het hier-en-nu, ontstaat een natuurlijke beweging naar een dienende rol aan het grotere geheel.